پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
هلدینگ بانکها | اقتصاددان
رهیافتی برای جلوگیری از رکود صنایع ۱۹ مهر ۱۳۹۹

رهیافتی برای جلوگیری از رکود صنایع

 از تامین مواد اولیه تا افزایش نقدینگی صنعت کشور همه ظرفیت های موجود را فعال نکرده و این بخش نیازمند توجه زیادی است چراکه ادامه تعطیلی صنایع در شرایط تحریم در واقع نوعی خود تحریمی برای کشور محسوب می شود.  صنعت نیمه‌جان کشور هر روز آسیب های زیادی را از سوء مدیریت ها و کاستی […]