یکشنبه, ۵ تیر , ۱۴۰۱ Sunday, 26 June , 2022
هزینه بودجه | اقتصاددان
جنجال و بحثهای بی حاصل سیاسی را رها کنید 03 دی 1398

جنجال و بحثهای بی حاصل سیاسی را رها کنید

ساختار و فرهنگ غالب مدیریت هزینه بودجه بجای مدیریت تولید ثروت بعنوان عضو کوچکی از جامعه که مدت نزدیک به ۲۸ سال بطور مستقیم در حوزه های دولتی و اقتصادی مشغول به فعالیت بوده و آن را با نحوه فعالیتها در کشورهای موفق مقایسه نموده ام ، ریشه اصلی مشکلات را هیچکدام از بحث‌های سیاسی متداول نمیدانم..