جمعه, ۶ خرداد , ۱۴۰۱ Friday, 27 May , 2022
نودِ اقتصادی | اقتصاددان
چرا مجلس نمی‌تواند ۸۰۰۰ میلیارد تومان را برای مناطق محروم جا به جا کند، ولی دولت راسا ۱۱ هزار میلیارد تومان خلق پول کرده و مصرف می‌کند؟ 02 مرداد 1399
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

چرا مجلس نمی‌تواند ۸۰۰۰ میلیارد تومان را برای مناطق محروم جا به جا کند، ولی دولت راسا ۱۱ هزار میلیارد تومان خلق پول کرده و مصرف می‌کند؟

شمس الدین حسینی بیان کرد: در کاغذی که اسناد خزانه در اختیار ما قرار داده بحث صدور ۱۱ هزار میلیارد تومان با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا بوده است. این چه اختیاری است که ما نمی توانیم ۸۰۰۰ میلیارد تومان جابجا کنیم اما دولت راسا ۱۱ هزار میلیارد تومان پول خلق و مصرف می کند؟

نکاتی درباره مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ 22 فروردین 1399
یادداشت اختصاصی نماینده اسبق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار برای

نکاتی درباره مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹

علی رغم اینکه ارزش پول ملی در ۴۰ سال اخیر تاکنون بیش از ۲۴۰۰ برابر کاهش پیدا کرده و تورم بیش از ۱۳۰۰ برابر رشد کرده، ولی دستمزد پایه ماهانه کارگران فقط حدود ۱۰۰۰ برابر افزایش داده شده و با افزودن مزایائی اندک به قصد ترمیم، جفای بیشتری به بازنشستگی و زمان پیری کارگر روا داشته اند.

چند نکته درباره بودجه شرکت های دولتی 21 آذر 1398

چند نکته درباره بودجه شرکت های دولتی

در سال‌های گذشته برخی جریان‌های رسانه‌ای با زیرکی و تعمد خاصی سعی بر این داشته‌اند عمده بودجه کشور را مربوط به برخی ارقام تخصیص‌یافته به مراکز و نهادهای عمومی، مذهبی، پژوهشی و... معرفی کنند. این در حالی است که عمده این ارقام به دلیل کوچک بودن‌شان طبق تعریف، تخصیص و نه بودجه محسوب می‌شوند.