جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
نمایشگاه اتومبیلیتی | اقتصاددان
حضورگروه صنعتی چکاد در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو 02 شهریور 1401

حضورگروه صنعتی چکاد در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو

گروه صنعتی چکاد با ارایه طرح و پلتفرم جدید خود در نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو شرکت کرد