سه شنبه, ۱۲ مهر , ۱۴۰۱ Tuesday, 4 October , 2022
نقدی بر تحلیل رادیو صدای امریکا، کشاورزی ایران، کارآیی و راندمان مصرف آب در کشاورزی | اقتصاددان
پاسخی به تحلیل رادیو صدای امریکا 06 شهریور 1401
کشاورزی مدرن ایران

پاسخی به تحلیل رادیو صدای امریکا

پیشرفت های چشمگیر ایران در افزایش بهره وری مصرف آب کشاورزی