جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
نقدی بر تحلیل رادیو صدای امریکا، مصرف آب در کشاورزی | اقتصاددان
پاسخی به تحلیل رادیو صدای امریکا 06 شهریور 1401
کشاورزی مدرن ایران

پاسخی به تحلیل رادیو صدای امریکا

پیشرفت های چشمگیر ایران در افزایش بهره وری مصرف آب کشاورزی