چهارشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۰ Wednesday, 23 June , 2021
نظام حکمرانی | اقتصاددان
به خرداد پر حادثه عادت نکنیم! ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

به خرداد پر حادثه عادت نکنیم!

تا زمانی که نظام حکمرانی بیمار وجود دارد، ایرانیان نیز پریشان رفتار خواهند بود! پریشان‌رفتاری اجتماعی ریشه در عدم‌قطعیت اقتصادی و عدم‌قطعیت اقتصادی، ریشه در نظام حکمرانی سراسر بیمار دارد!