سه شنبه, ۱۹ اسفند , ۱۳۹۹ Tuesday, 9 March , 2021
نرخ سود بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی | اقتصاددان
ردپای دو بازار در افزایش نرخ سود ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
قیمت پول در هفته منتهی به ابتدای اسفند

ردپای دو بازار در افزایش نرخ سود

در آخرین هفته بهمن ماه، دو نرخ سود رکورد شکسته و در سه بازار نیز نرخ سود ها تغییری را ثبت نکرده اند. ردپای دو بازار در افزایش نرخ سود مشاهده می شود.