یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
نرخ سود اوراق بدهی دولتی | اقتصاددان
۱۴هزار میلیارد تومان کسری‌بودجه دولت تا پایان سال ۰۶ اسفند ۱۳۹۹

۱۴هزار میلیارد تومان کسری‌بودجه دولت تا پایان سال

در هفته سی و نهم مرحله حراج اوراق بدهی، هزار و 790 میلیارد تومان دیگر از اوراق به فروش رسید. با این حساب تا پایان سال دولت باید 14 هزارو 100 میلیارد تومان دیگر از اوراق را به فروش برساند.

ردپای دو بازار در افزایش نرخ سود ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
قیمت پول در هفته منتهی به ابتدای اسفند

ردپای دو بازار در افزایش نرخ سود

در آخرین هفته بهمن ماه، دو نرخ سود رکورد شکسته و در سه بازار نیز نرخ سود ها تغییری را ثبت نکرده اند. ردپای دو بازار در افزایش نرخ سود مشاهده می شود.