دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ Monday, 23 May , 2022
نامزدهای انتخاباتی | اقتصاددان
پیشنهاد میشود تعداد کاندیدادها کم شود تا مردم بهتر بتوانند نسبت به انتخاب اصلح اقدام نمایند . 13 آذر 1398

پیشنهاد میشود تعداد کاندیدادها کم شود تا مردم بهتر بتوانند نسبت به انتخاب اصلح اقدام نمایند .

برای اینکار اول شرط تحصیلات برداشته شود زیرا افراد بسیار توانمندی هم هستند که سالم هستند و شاید دانشگاه نرفته باشند . دوم روش کاهش تعداد نمایندگان بصورت داشتن توصیه نامه توسط شورای نگهبان تغییر داده شود . یعنی اگر کسی حداقل ۱۰ هزار توصیه نامه نداشت شورای نگهبان او را فاقد صلاحیت دانسته و اصلا پرونده را بررسی ننماید . توصیه نامه هم توسط آحاد مردم که به سن رای گیری رسیده اند صادر میشود و نحوه صدور آن بصورت زیر باشد