شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
میرهادی رهگشای | اقتصاددان
رفع مشکلات اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی 17 آبان 1399

رفع مشکلات اقتصادی کشور با تکیه بر ظرفیت های داخلی

رهگشای، کارشناس مسائل بین الملل گفت: آنچه مسلم است رفع مشکلات اقتصادی کشور باید با تکیه بر ظرفیت های داخلی اتفاق بیفتد. «میرهادی رهگشای» افزود: اینکه در آمریکا چه کسی رئیس جمهور شود در مرتبه پائین تر از اهمیت قرار دارد در مقابل اینکه مسئولان چه رویکردی برای رفع مشکلات اقتصادی داخلی اتخاذ می کنند. […]