چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
میدان بازی ناهموار | اقتصاددان
التهاب قیمت ورق فولادی در “میدان بازی ناهموار” عرضه و تقاضا 18 آذر 1398

التهاب قیمت ورق فولادی در “میدان بازی ناهموار” عرضه و تقاضا

در تجارت عادلانه و منصفانه، شرایط به صورتی تنظیم می شود که امکان رقابت برای طرفین بازی بدون توجه به اندازه، قدرت مالی و اجرایی یکسان باشد. اما هنگام فعالیت اقتصادی در یک میدان بازی ناهموار، بازیگران از شانس یکسان و شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت و فعالیت برخوردار نیستند.