یکشنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۱ Sunday, 29 January , 2023
مونا سالین | اقتصاددان
هزینه دروغ گویی سیاستمداران در سوئد 15 تیر 1399

هزینه دروغ گویی سیاستمداران در سوئد

یکی از قویترین و موفقترین و محبوبترین سیاستمداران تاریخ سوئد خانمی است به نام  مونا سالین. متولد ۱۹۵۷ که در ۲۵ سالگی بعنوان جوانترین نماینده مجلس سوئد انتخاب شد و مرتبا مراحل رشد و ترقی را طی کرد و تا ریاست حزب سوسیال دمکرات هم پیش رفت