سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ Tuesday, 26 October , 2021
موانع تولیدات کشاورزی | اقتصاددان
طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» ۱۴ مهر ۱۴۰۰
دکتر فاطمه پاسبان

طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی»

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی طرح «تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی» به رغم نقض صریح در خصوص جلوگیری از زمین‌خواری و دست‌درازی به منابع طبیعی و تغییرکاربری اراضی کشاورزی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و […]