پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
مهندس مونا سادات میرهاشمی، اتحادیه اروپا، پولشویی | اقتصاددان
ورود و خروج وجه نقد به اتحادیه اروپا دشوارتر شده است؟ ۰۴ مهر ۱۴۰۰
مهندس مونا سادات میرهاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی

ورود و خروج وجه نقد به اتحادیه اروپا دشوارتر شده است؟

به عنوان بخشی از تلاش های این اتحادیه برای مقابله با پولشویی و توقف تامین مالی تروریسم، تمامی مسافرانی که به این محدوده وارد یا از آن خارج می شوند ملزم به تکمیل اظهارنامه برای ورود ۱۰ هزار یورو یا بیش از آن یا معادل این وجه در سایر شیوه های پرداخت مانند چک های مسافرتی، سفته و... هستند. با اینحال قوانین جدید جابه جایی حجم زیاد پول نقد را سخت تر هم خواهد کرد