شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 15 May , 2021
مهرانگیز رحیمی غریب وند | اقتصاددان
نقش انکارناپذیر بانک ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

نقش انکارناپذیر بانک ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی

در نظام بانکداری توسعه گرا که کشور ما نیز به آن رویکرد دارد بانک ها تأمین کننده نیازهای مالی برای تحقق اهداف توسعه اند آنها این منابع را در بخش های مختلف اقتصادی در اختیار متقاضیان واجد  شرایط قرار داده تا جهت گیری های اقتصادی٬ به سمت و سوی توسعه اقتصادی و فقرزدایی نظام مند گردد. با این […]