دوشنبه, ۱۷ بهمن , ۱۴۰۱ Monday, 6 February , 2023
منصوری قا ضی | اقتصاددان
یجای کار در مرگ منصوری قاضی روحانی فراری میلنگه !؟ 04 تیر 1399

یجای کار در مرگ منصوری قاضی روحانی فراری میلنگه !؟

اگر منصوری قا ضی روحانی فراری، با این شکم فربه داخل آن کیسه بوده، باید شبیه عکس بالا میشده نه عکس پایین.