دوشنبه, ۱۸ اسفند , ۱۳۹۹ Monday, 8 March , 2021
منابع حساب ذخیره ارزی | اقتصاددان
شرط برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی دولت ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

شرط برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی دولت

دولت به یک شرط در برداشت از منابع حساب ذخیره ارزی مجاز شد طبق مصوبه مجلس ، دولت در صورت کاهش منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز از سقف مقرر در سال آینده مجاز به برداشت از حساب ذخیره ارزی شد . نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه […]