جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
معاون اجرایی رئیسی | اقتصاددان
دکتر مرتضوی معاون اجرایی رئیسی شد ۱۵ شهریور ۱۴۰۰

دکتر مرتضوی معاون اجرایی رئیسی شد

سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیسی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد رئیس جمهور طی حکمی دکتر سید صولت مرتضوی را به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با صدور حکمی دکتر “سید صولت مرتضوی” را به سمت معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست […]