سه شنبه, ۵ مرداد , ۱۴۰۰ Tuesday, 27 July , 2021
مشکلات پیش روی دولت جدید | اقتصاددان
مشکلات پیش روی دولت جدید ۲۹ تیر ۱۴۰۰

مشکلات پیش روی دولت جدید

قسمت اول مرداد ماه سال ۱۴۰۰ دولت قبل زمام حکومت را به دولت جدید خواهد سپرد. دولت جدید با مسائل و مشکلات متعددی روبرو است . در این نوشتار سعی . شده مسائل و مشکلات پیش روی دولت جدید ذکر و راه حل هایی برای آنها پیشنهاد گردد. بزرگترین مشکل دولت جدید، تحریم ها ظالمانه […]