شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
مذاکرات هسته ای و برچام | اقتصاددان
احتمالات واقعی و انتظارات از مذاکرات هسته ای و برجام 27 آذر 1400
حکمرانی اسلامی در حوزه سیاست خارجی

احتمالات واقعی و انتظارات از مذاکرات هسته ای و برجام

احتمالات واقعی و انتظارات از مذاکرات هسته ای و برجام احسان اله باقری، تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی: با توجه به شرائط پیچیده کشور و اهداف متفاوت، متناقض و بعضاً متعارض در فرآیند مذاکرات هسته ای طرف های مقابل به دلائل مختلف هیچگونه شتاب و تعجیلی از طرفین برای دستیابی به اهداف خود متصور نبوده وطبیعی است که مذاکره کنندگان ما هم، برنامه و استراتژی های خود را بر مبنای منافع ملی تعریف می کنند و حتی اگرتعجیلی و مصلحتی برای دستیابی به مقاصد خود داشته باشیم بروز و نمایش آن مغایر مسیر دستیابی به نتایج و مقصود ما خواهد بود. طرف غربی به خوبی می داند که ما قصد جدی برای هسته ای شدن ممنوعه وی نداریم و به همین دلیل، دنبال بازی های تخصصی و حرفه ای خودش است که شامل خسته گردن گروه مذاکره کننده، ایجاد اختلاف و تعارض درون جامعه هدف متنوع ایرانی با انواع شگردهای حرفه ای و جنگ روانی، ایجاد تفاهمی سیال و شکننده برای بهره برداری در زمان مناسب تر از شرائط کنونی، دادن مزایای محدود و موضعی مثل پیشنهاد آزادسازی 12 میلیارد دلار از مطالبات ما در ازای کنار گذاشتن غنی سازی 60 درصد که البته از روی حسن نیت توسط هیئت روسی پیشنهاد گردید که با خواسته های جدی تر ما قابل انطباق و قابل پذیرش نبوده و رد شده است..