چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
مدیریت مردمی | اقتصاددان
اقتصاد و مدیریت مردمی رمز عبور از مشکلات و مسائل ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اقتصاد و مدیریت مردمی رمز عبور از مشکلات و مسائل

چنانچه شهرداری به‌سمت شفافیت و شهر شیشه‌ای حرکت کند و فساد و انحراف مالی و اداری در آن به حداقل برسد و مردم بتوانند آن‌طور که شایسته است بر فرآیند مدیریت شهری نظارت کنند به‌طور خودبه‌خود در تامین مالی فردای شهر نیز شریک خواهند شد.