دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
محمود سریع القلم | اقتصاددان
دلایل انتخاب یک ایرانی، به ریاست پارلمان نروژ 24 آذر 1400
محمود سریع القلم

دلایل انتخاب یک ایرانی، به ریاست پارلمان نروژ

چه عواملی باعث می شود تا یک فردِ متولد ایران، به ریاست پارلمان نروژ انتخاب شود؟ شاید مشکل تاریخی ایران در این دوگانگی نهفته باشد که نه یک دولت به معنای ایجاد کنندۀ یک سیستم با محوریتِ بخشِ خصوصی و سرمایه داری را داشته و نه جامعه ای شرقی با سرمایۀ اجتماعی سیستم پذیری، سازمان […]