دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
محمد(ص) | اقتصاددان
محمد(ص) فریادگر قرن ها سکوت ۰۵ آبان ۱۳۹۸

محمد(ص) فریادگر قرن ها سکوت

امروز سرو قامتی شکست که استقامت قامتش قیامت می کرد و در سوگ او قامت سروها خمید ! امروز صفا را از صبح باز گرفتند و سپیدی را از سپیده ! امروز طراوت را از سبزه زاران ربودند و لطافت را از گلستان ! امروز روح رایحه را از ریاحین باز ستاندند و عطر عاطفه را از بساتین !....