دوشنبه, ۲۷ دی , ۱۴۰۰ Monday, 17 January , 2022
محمدرضا ظفرقندی | اقتصاددان
رویکرد تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰ 03 آذر 1399

رویکرد تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰

ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، درباره روند تعیین تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰، گفت: راهبرد ما در تعرفه‌های پزشکی، محاسبه هزینه تمام شده خدمات بوده است. محمدرضا ظفرقندی، در جلسه شورای عالی نظام پزشکی که به صورت ارتباط تصویری برگزار شد، افزود: راهبرد ما در تعرفه‌های پزشکی، محاسبه هزینه تمام شده خدمات بوده […]