پنج شنبه, ۷ بهمن , ۱۴۰۰ Thursday, 27 January , 2022
محصولات تولید داخلی | اقتصاددان
ما دچار پارادوکسیم! 09 آبان 1399

ما دچار پارادوکسیم!

نظام اول باید به مردم تکیه کند و با مردم درست کار کند. در همین حال هم برای اصلاح رابطه با دنیای خارج برنامه‌ریزی کند. وقتی خارجی‌ها ببینند این سیستم به مردم تکیه دارد با آن بهتر تعامل می‌کنند. راه حل را در داخل جستجو کردن یعنی روی مردم تکیه کردن، ما باید به مردم […]