شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
محرک توسعه استانها | اقتصاددان
صندوق پیشرفت و عدالت؛ محرک توسعه استانها 21 آذر 1400
دکتر رضا ویسی، کارشناس برنامه و بودجه

صندوق پیشرفت و عدالت؛ محرک توسعه استانها

در مجموع طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در لایحه سال 1401 ، تجهیز منابع در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد شده تا 180 هزار میلیارد تومان منابع، کارسازی شود؛ بخشی از منابع ناشی از سهم تولید در هدفمندسازی یارانه‌ها و بخش دیگر از طریق منابع عمومی و ردیف‌های بودجه‌ای در نظر گرفته شده است.