یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
مالیات بر کالاو خدمات | اقتصاددان
صورت حساب مالیات‌های پنهان برای مردم ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

صورت حساب مالیات‌های پنهان برای مردم

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در طول سالیان دهه 90 سهم مالیات غیر مسقیم یا مالیات پنهان از کل درآمدهای مالیاتی دولت در حال افزایش بوده است .