یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
مالباختگان سایت سکه ثامن | اقتصاددان
فریاد بی سرانجام غارت شدگان سکه ثامن ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

فریاد بی سرانجام غارت شدگان سکه ثامن

تقدیر از دست اندرکاران سریال دادستان اما از همین جا مالباختگان سایت سکه ثامن به تمام مسئولین امر اعلام می داریم که با وجودی که کلاهمان را سفت نگه داشته بودیم و خیلی هم حواسمان بود اما سایت سکه ثامن به وسیله یک زوج زن و شوهر فرهاد زاهدی فر – فرانک روشنى اصل با […]