سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ Tuesday, 21 September , 2021
مازوخیسم جمعی | اقتصاددان
مازوخیسم جمعی ایرانیان و دو راهکار شخصی ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
مجتبی لشکر بلوکی

مازوخیسم جمعی ایرانیان و دو راهکار شخصی

تجربه عجیبی در سخنرانی‌ها و ارائه ها در جاهای مختلف پیدا کرده ام و آن میل شدید جامعه به طرح نکات منفی و ناامیدکننده در مورد ایران است. هرچقدر از مشکلات و وخیم بودن شرایط صحبت کنی مورد استقبال بیشتری قرار می‏گیری. هرچقدر بذر ناامیدی بیشتری نسبت به آینده پراکنده کنی عالم تر قلمداد می‏شوی. […]