جمعه, ۱ بهمن , ۱۴۰۰ Friday, 21 January , 2022
كمبود سرمايه | اقتصاددان
بهره برداری صفر درصدی از میادین مشترک نفتی؟ 15 آبان 1399

بهره برداری صفر درصدی از میادین مشترک نفتی؟

آیا می دانید ایران در ٢٨میدان نفتی و گازی ،در دریا و خشکی با هفت همسایه غربی و جنوبی خود مشترک است؟؟؟ اما متأسفانه ما در حدی بسیار ضعیف در قیاس با همسایگان از ١٠ میدان مشترک بهره برداری می کنیم و در١٨میدان دیگر بهره برداری ما صفر است. ده سال مشکلات اوایل انقلاب و […]