شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹ Saturday, 6 March , 2021
قوانین مخل کسب‌وکار | اقتصاددان
مجلس و بازنگری قوانین مخل کسب‌وکار باشد ۰۵ اسفند ۱۳۹۹

مجلس و بازنگری قوانین مخل کسب‌وکار باشد

رئیس اتاق قزوین می‌گوید: در شرایط فعلی که قوانین موازی و متضاد به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای فضای کسب‌وکار و تولید مولد تبدیل‌شده است، مجلس باید متمرکز بر اصلاح و بازنگری این قوانین و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی باشد. نه اینکه انرژی و وقت خود را صرف اموری کند که عملاً ضد تولید است.