چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۱ Wednesday, 18 May , 2022
قنات | اقتصاددان
چیستان هدردهی آب در کویر 06 آذر 1398

چیستان هدردهی آب در کویر

همه می‌دانیم که آب در کویر (بیابان) کمیاب و نایاب است. ایرانیان چند هزار سال قبل از کشف رابطه کمیابی و قیمت توسط آدام اسمیت، مبدع علم اقتصاد مدرن، می‌دانستند آب کمیاب گران است.