یکشنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۱ Sunday, 29 January , 2023
قطعنامه جدید احتمالی | اقتصاددان
محمد جواد ظریف و هزار راه نرفته 30 خرداد 1399

محمد جواد ظریف و هزار راه نرفته

روزهای سخت ظریف آغاز شده است . تمام اندیشه سیاسی آنها باطل شده و تمام معاهدات انجام شده فاقد اعتبار حقوقی است و تمام بندهایی که به نفع حقوق ایران در معاندان انجام گرفته نظیر برجام وغیره بود. قابل تفسیر به رای است . تفسیری که آقایان دارند و به مردم می گویند یک چیز است و تفسیری که آنها دارند. یک چیز دیگر .