شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
قانون رفع موانع رقابت پذیر تولید | اقتصاددان
کمک لایحه بودجه ۱۴۰۱ به توسعه بازار سرمایه؟ 29 آذر 1400
دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی

کمک لایحه بودجه ۱۴۰۱ به توسعه بازار سرمایه؟

طی دهه‌های گذشته عمده تامین مالی کشور بر اساس فروش نفت و مشتقات نفتی انجام گرفته است. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد طی این مدت از فروش نفت به عنوان ابزاری برای پوشش سوء مدیریت‌های حکمرانی در بخش عمومی کشور استفاده شده است. در نظام تامین مالی کشور هم ابتدا تمامی هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور با رشدی معادل تورم یا درصدی از تورم محاسبه و پیش‌بینی شده و در مقابل درآمدها و منابع کشور هم عمدتاً از محل فروش نفت و مشتقات نفتی و کسری بودجه هم به شکل سنتی از طریق سیستم بانکی تامین می‌شد