پنج شنبه, ۲۰ مرداد , ۱۴۰۱ Thursday, 11 August , 2022
قانون بیمه بیکاری | اقتصاددان
بیکاران چند ماه حق بیمه بیکاری می‌گیرند؟ 13 تیر 1399

بیکاران چند ماه حق بیمه بیکاری می‌گیرند؟

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متاهل و متکفل بیشتر نیست.