پنج شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۲ Thursday, 28 September , 2023
قانون انتزاع
تصمیم جدید دولت و برگشت به قبل 08 مرداد 1398

تصمیم جدید دولت و برگشت به قبل

هنگامی که قانونی وضع می‌شود، قانون‌گذار برای دستیابی به اهداف مشخصی اقدام به انجام چنین کاری می‌نماید. مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. در واقع قانون وضع می‌شود تا همه شهروندان (ساکن در شهر و روستا) به این اطمینان برسند که در سایه رعایت قانون امنیت، رفاه و آسایش، […]