جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
فلات ایران | اقتصاددان
برای حل بحران های بی آبی کشور چه کنیم ؟ 04 شهریور 1401
مدیر مسئول رسانه خبری ششوشان

برای حل بحران های بی آبی کشور چه کنیم ؟

ما ایرانیان باید بدانیم که برای سازگاری با شرایط اقلیمی خود راهی غیر از...