پنج شنبه, ۱۴ اسفند , ۱۳۹۹ Thursday, 4 March , 2021
فقير | اقتصاددان
تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
مرز بین موفقیت و شکست

تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر

تفاوت كشورهاي ثروتمند و فقير، تفاوت قدمت آنها نيست.