جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
فساد و تخلف | اقتصاددان
فساد ساختاری یعنی چه؟ 03 شهریور 1401

فساد ساختاری یعنی چه؟

گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، فارغ از سوگیری و اشکالات بسیار زیادی که داشت و هنوز رسمی هم نشده، بازتاب‌های جالبی داشت. یکی از آنها ورود برخی از آقایان دولتی و رسانه‌های منسوب به دولت بود که می‌خواستند بگویند این تخلفات مربوط به دولت قبل است و نه این دولت، و به نوعی مسئولیت را متوجه دولت قبل و خود را تبریه کنند.