پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
فرهنگ جهان | اقتصاددان
کتاب از دیدگاه برخی از بزرگان علم و ادب و فرهنگ جهان 25 آبان 1400

کتاب از دیدگاه برخی از بزرگان علم و ادب و فرهنگ جهان

برای نابود کردن یک فرهنگ ؛ نیازی نیست کتابها را سوزاند ؛ کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند .کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید.