یکشنبه, ۱۰ اسفند , ۱۳۹۹ Sunday, 28 February , 2021
غریب آبادی | اقتصاددان
۵ اسفند چه اتفاقی در ایران می‌افتد؟ ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

۵ اسفند چه اتفاقی در ایران می‌افتد؟

روز سه‌شنبه ینجم اسفندماه جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد. قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ مجلس […]