جمعه, ۴ مهر , ۱۳۹۹ Friday, 25 September , 2020
عمران و مسکن۹۹
دکتر حامد پاک طینت: سال ۹۹ شبیه هیچ سالی نیست ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
سال غریبی در راه است.

دکتر حامد پاک طینت: سال ۹۹ شبیه هیچ سالی نیست

ماجرا از اینجا شروع شد: قانون بودجه ۹۹ تقریبا بدون اصلاح ساختاری بسته شد.دولت برای تراز کردن بودجه،سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به ۲۰ درصد کاهش داد و ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق برداشت کرد. همچنین بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش انواع اوراق مالی پیش‌بینی کرد.با فرض تحقق کامل همه منابع،ما با کسری بودجه‌ای در ابعاد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان روبرو هستیم