شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
علی مروی
معضل شفافیت و تعارض منافع در خود سازمان بورس! ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

معضل شفافیت و تعارض منافع در خود سازمان بورس!

علیرغم اینکه شفافیت اصلی ترین شعار بورس و بازار سرمایه هست اما نهاد متولی این بازار یکی از غیرشفاف ترین موجودات اقتصادی کشور است. توجیه دوستان بورسی برای عدم شفافیت هم عدم الزام قانونی سازمان بورس به این کار است.

یافته‌های کنفرانس را در اختیار بخش خصوصی و دولتی می‌گذاریم/ حمایت نهادهای سیاستی از سومین کنفرانس حکمرانی ۲۶ دی ۱۳۹۸
رییس اندیشکده حکمرانی شریف:

یافته‌های کنفرانس را در اختیار بخش خصوصی و دولتی می‌گذاریم/ حمایت نهادهای سیاستی از سومین کنفرانس حکمرانی

دبیر سومین کنفرانس حکمرانی شریف از برنامه بخش خصوصی و دولتی برای استفاده از یافته‌های این دور از کنفرانس خبر داد.