چهارشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 23 September , 2020
علینقی عالیخانی
علینقی عالیخانی و رضا نیازمند ناجیان  صنعت واقتصاد  کشور در دوره رکود دهه ۴۰ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

علینقی عالیخانی و رضا نیازمند ناجیان صنعت واقتصاد کشور در دوره رکود دهه ۴۰

فقر ، بیکاری و مشکلات اقتصادی در دهه چهل مانند این روزها گریبان کشور را گرفته بود و امیدی به بهبود شرایط نمیرفت.