پنج شنبه, ۱۰ مهر , ۱۳۹۹ Thursday, 1 October , 2020
علوم فلزات
پروفسور افسانه ربیعی، مخترع مستحکم ترین فوم فلزی محافظ در برابر پرتوهای هسته ای که بسیار شبیه استخوان بدن است! ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

پروفسور افسانه ربیعی، مخترع مستحکم ترین فوم فلزی محافظ در برابر پرتوهای هسته ای که بسیار شبیه استخوان بدن است!

تحصیلات او از مدارس و دبیرستانهای اراک شروع شد و بعد آن دانشجوی مهندسی علوم فلزات صنعتی شریف شد و....