دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ Monday, 21 September , 2020
علم اقتصاد
جایگاه بازار با الهام از زیست سلولی ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

جایگاه بازار با الهام از زیست سلولی

میتوان با کمک آرایه تشبیه و الهام گیری از طبیعت، DNA را سیاست، و سلول را نیز هم چون یک جامعه در نظر گرفت و از طریق الهام گیری از قوانین زیست مولکولی جایگاه بازار در علم اقتصاد را بیان کرد. میتوان با کمک آرایه تشبیه و الهام گیری از طبیعت، DNA را سیاست، و […]