شنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۹ Saturday, 26 September , 2020
عدم مداخله دولت
استاندارد دوگانه دولت در بازارها ۱۰ شهریور ۱۳۹۹

استاندارد دوگانه دولت در بازارها

تحقق وعده‌های وزیران و مسوولان دولتی همواره موجب شادی و نشاط جامعه نمی‌شود و‌ای بسا که «ته مایه» سرور و احساس نیکبختی را نیز از افراد جامعه باز می‌ستاند. تحقق وعده‌های وزیران و مسوولان دولتی همواره موجب شادی و نشاط جامعه نمی‌شود و‌ای بسا که «ته مایه» سرور و احساس نیکبختی را نیز از افراد […]