جمعه, ۲۸ شهریور , ۱۳۹۹ Friday, 18 September , 2020
عجیب ولی واقعی
تا حالا چنین چیزی توو کل جهان ندیده و نشنیده اید! عجیب ولی واقعی و هیچ ایرانی دلیلش را نمی داند! ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

تا حالا چنین چیزی توو کل جهان ندیده و نشنیده اید! عجیب ولی واقعی و هیچ ایرانی دلیلش را نمی داند!

مهم مهم / هر طور شده ۲ دقیقه وقت بگذارید و متن را بخوانید! تا حالا چنین چیزی توو کل جهان ندیده و نشنیده اید! عجیب ولی واقعی و هیچ ایرانی دلیلش را نمی داند!