سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ Tuesday, 21 September , 2021
عبلس علوی راد، محیط زیست، علوم رفتاری | اقتصاددان
بازنگری آموزش های رفتاری برای مقابله با بحران های زیستی ۱۲ شهریور ۱۴۰۰
دکتر عباس علوی راد، دانشیار اقتصاد دانشگاه

بازنگری آموزش های رفتاری برای مقابله با بحران های زیستی

همه ی این رفتارها در جامعه ایران این پیام را مخابره می کند که علوم رفتاری سطح بینش را برای مقابله با بحران های نظیر کرونا ویروس به حد مطلوب نرسانده اند و لذا ما در حال هزینه دادن غیر متعارف جانی و اقتصادی هستیم.